Kategorie
Święta i Uroczystości

I Komunia Święta to ważna rzecz!

Uroczystość I Komunii Świętej dla katolików jest jednym z najważniejszych sakramentów, w czasie którego wierni po raz pierwszy w swoim życiu przyjmują Eucharystię. Dzieje się to w czasie kiedy dzieci są już świadome tego co jest dobre, a co złe oraz rozróżniają zwykły chleb od Chleba Eucharystycznego. Jezus Chrystus pozostał z nami pod postacią chleba i wina. Św. Jan Paweł II powiedział, że „Kościół dzięki Eucharystii żyje”. Są to bardzo ważne słowa oddające istotę wiary i tego do czego dążą wierni.