Kategorie
Święta i Uroczystości

I Komunia Święta to ważna rzecz!

W czasie sakramentu I Komunii Świętej wierni po raz pierwszy w swoim życiu przyjmują Eucharystię.

Uroczystość I Komunii Świętej dla katolików jest jednym z najważniejszych sakramentów, w czasie którego wierni po raz pierwszy w swoim życiu przyjmują Eucharystię. Dzieje się to w czasie kiedy dzieci są już świadome tego co jest dobre, a co złe oraz rozróżniają zwykły chleb od Chleba Eucharystycznego. Jezus Chrystus pozostał z nami pod postacią chleba i wina. Św. Jan Paweł II powiedział, że „Kościół dzięki Eucharystii żyje”. Są to bardzo ważne słowa oddające istotę wiary i tego do czego dążą wierni.

I Komunia Święta jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Pierwszy to Chrzest Święty, który przyjmowany jest przeważnie jako niemowlę, a drugi bierzmowanie. Komunia Św. jako jedna z najważniejszych uroczystości wymaga od dzieci przygotowania do przyjęcia Eucharystii z wiarą i miłością.

Oprócz duchowej wagi uroczystości komunijnej dzieci poznają katechizm zawierający najważniejsze prawa i obowiązki, którymi powinni kierować się wierni. Poznają m.in. Przykazania Boże, którymi powinny się kierować i grzechy główne, których powinny unikać przez całe życie.

Dzieci poznają również istotę spowiedzi i uczą się w jaki sposób spowiadać się. I Komunia Święta to bardzo ważna „rzecz” dla każdego katolika, bez realizacji której tak jakby wiara w Pana Boga nie była pełna. Oczywiście nie dotyczy to momentów, kiedy małe dziecko w wyniku choroby lub wypadku niestety nie dożyje do tej ważnej dla katolików uroczystości.